Gambiarra (odd job; botched job)

Trabalho ou obra pouco importante ou mal feita.

Gambiarra (odd job; botched job)
Trabalho ou obra pouco importante ou mal feita.