Tarifes

Preu de l'entrada

Entrada general
3 €
Visita guiada
5 €
 • Dilluns a dijous: 17:30 h (català) 18:30 h (castellà)
Entrada reduïdat
2 €
 • Col·lectius afavorits degudament acreditats::
  • Titulars de Carnet Jove.
  • Majors de 65 anys.
  • Pensionistes.
  • Personal docent.
  • Titulars i membres de família nombros.
  • Estudiants.
Entrada gratuita
 • Tots els dilluns no festius de 14:00 a 20:00 hores (prèvia obtenció de l'entrada a taquilla).
 • Col·lectius afavorits degudament acreditats:
  • Menors de 16 anys (no inclou grups escolars).
  • Ciutadans en situació legal d'atur. Cal acreditar-ho mitjançant
   • La demanda de prestació de l'INEM vàlida en la data de visita de l'exposició, en vigor i segellada;
   • en cas de renovació per Internet, el justificant en PDF; i,
   • en cas de renovació telefònica, l'SMS enviat al vostre mòbilen.
  • Membres de l'ICOM i personal acreditat de Museus i Institucions culturals.
  • Periodistes acreditats.
  • Guies oficials de turisme.
  • Persones amb discapacitat superior al 33% i un acompanyant.
TARIFES D'ACTIVITATS Fundación MAPFRE
 • Visites guiades de grups externs (amb guia propi): 25 € per grup
 • Visites-Taller per a col·legis: 30 € per grup (màxim de 30 alumnes)
 • Visites dinamitzades per a col·legis: 30 € per grup (màxim de 30 alumnes)
 • Visites-Taller per a famílies: 3 € per participant

Col·lectius i entitats col·laboradores

Col·lectius i entitats col·laboradores Col·lectius i entitats col·laboradores