gas venenoso (poisonous gas)

Sinónimo de gas tóxico.

gas venenoso (poisonous gas)

Sinónimo de gas tóxico.