gas venenoso (poisonous gas)

Sinónimo de gas tóxico

gas venenoso (poisonous gas)
Sinónimo de gas tóxico