m.s. (motor ship; machinery survey)

Barco a motor e inspección de máquinas.

m.s. (motor ship; machinery survey)

Barco a motor e inspección de máquinas.