Diccionario de seguros

agrupación de seguros (syndicate)

Sinónimo de consorcio de compañías de seguros