Diccionario de seguros

atribución a reservas (allocation for reserves)

Sinónimo de afectación a reservas. Véase afectación de bienes.