Diccionario de seguros

CIDE (spanish direct settlement agreement for motor vehicles)

Convenio de Indemnización Directa Español. Véase.