Diccionario de seguros

FAIR (Afro-Asian Federation of Insurance and Reinsurance)

Federación de Aseguradores y Reaseguradores Afroasiáticos.