Diccionario de seguros

gas venenoso (poisonous gas)

Sinónimo de gas tóxico