Diccionario de seguros

IAIS (International Association of Insurance Supervisors)

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.