Diccionario de seguros

MCI (o MCIA) (Latin American Common Market)

Mercado Común Iberoamericano (o Mercado Común Latinoamericano: MCL o MCLA).