Fundación MAPFRE Gizlilik ve Çerez Politikası

Inicio > Política de Privacidad de Fundación MAPFRE > Fundación MAPFRE Gizlilik Politikası (Turco)

Paseo de Recoletos, nº 23, Madrid adresinde mukim MAPFRE Vakfı bu Web sitesinin sahibi ve bu site vasıtası ile kullanıcılar tarafından verilmiş kişisel bilgilerden sorumlu olan kurumdur.

Kullanıcı, web sayfasında gezdikleri ve web sayfasını kullandıkları süre içinde verdikleri bilgilerin, MAPFRE Vakfına yönelik olarak doldurdukları web formlarındaki bilgilerin, Vakıfla olan ilişki bitmiş olsa bile ve olması halinde, oluşabilecek uluslararası veri iletişim veya transferleri Hangi amaçla kişisel verilerinizi işliyoruz? bölümünde belirtilen amaçlara yönelik olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmiştir ve bu durumu kabul etmektedir.

Verilmiş olan bilgilerin, kullanıcı dışındaki üçüncü kişilere ait olması halinde, kullanıcı, verilerini sağladığı üçüncü kişilerin verilerin iletişimi konusunda onayını almış olmalı ve “Verilerin Korunmasına Yönelik Bilgi” bölümündeki hükümlere uygun bir şekilde işlenme ve iletişim amaçları konusunda, bu kişileri bilgiler işlenmeden ve iletişim gerçekleşmeden bilgilendirmiş olmalıdır.

Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu beyan etmektedir. Aynı şekilde, verilmiş olan bilgilerin reşit olmayan kişilere ait olması halinde, sağlıkla ilgili veriler durumunda, verilerin korunması üzerine bilgilerde detaylandırılmış amaçlarla idaresi için kişinin annesi/babası veya yasal vasisi özellikle onay vermektedir.

Kullanıcı, verilmiş olan bilgilerin kesinliği ve gerçekliğini garanti etmektedir ve bunların uygun bir şekilde güncellenmiş olduğunu ve bunlardaki herhangi bir değişikliği Mapfre Vakfına bildirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu web sitesinin kullanımı Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası, aşağıda detaylandırılmış Kullanım Şartları ve Çerez (Cookie) Politikası kapsamındadır. Bu bilgileri dikkatlice incelemenizi rica ediyoruz.

Veri korumasına yönelik bilgi

MAPFRE Vakfında, kişisel verilerinizi korumak ve bunları en şeffaf şekilde işlemek önceliğimizdir. Bu sebeple, bu bilgileri nasıl işleyeceğimizi ve haklarınızı tanımanız amacıyla, aşağıda bu web sitesi vasıtası ile bize vermiş olduğunuz bilgiler üzerinde gerçekleştireceğimiz işlemlerin neler olduğunu size sunuyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

Bize verilmiş olan, olması durumunda, sağlıkla ilgili olanlar dahil bilgi ve/veya verilerin sorumlusu aşağıdadır:

Hangi verileri topluyoruz?

MAPFRE Vakfı, kullanıcıları ile ilgili bilgi elde etmektedir. Saklanan bilgiler:

 • Kullanıcıya internet erişimi sağlayan tedarikçi alan adı (ISP). Mesela, XXX tedarikçisinin kullanıcısı xxx.es alanı ile birlikte tanımlanacaktır.
 • Web sayfamıza erişim tarih ve saati.
 • Web sayfamıza yönlendiren bağlantının olduğu internet adresi.
 • İletişim ile ilgili, ekonomik, ve olması halinde sağlıkla ilgili tanımlayıcı bilgiler. Hepsi de ilgili formlar vasıtası ile elde edilmektedir.
 • Her bölüme yönelik günlük ziyaretçi sayısı.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

MAPFRE Vakfı, web sayfasında gerçekleştirilen gezinti ve kullanım sırasında tedarik edilmiş verileri ve ilgili form vasıtası ile veya resim kaydı veya kablosuz ağlarda gezintilerle ilgili veya bir başka ortam ile toplanmış verileri, olması halinde sağlıkla ilgili olanlar dahil olmak üzere şu amaçlarla işleyecektir:

 • Gezinti ve web sitemizin kullanımı ile ilgili toplanmış verilerle ilgili, çerez (cookie) panelinde ve Çerez (Cookie) Ayarları (Çerez (Cookie) Ayarları) ile ayarlanmış seçimlerde tespit edilmiş amaçlara yönelik olarak verileri işleyeceğiz.
 • Faaliyetlere, projelere, yarışmalara, yardım başvurularına, etkinliklere, burs ve/veya kurslara katılım için formlarla veya rızanızla ilgili olarak verilerinizi şu şekilde kullanacağız:
  • Herhangi bir aktiviteye başvuru veya katılımın idaresi ve yasal zorunlulukların yerine getirilebilmesi için.
  • İstatistiki çalışma ve hesaplamaların, anketlerin, trend analizlerinin ve kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi için.
  • Herhangi bir bilgi başvurusunun işlenmesi, takibi ve güncellenmesi için.
  • Kişi veya memurlara tebrik göndermek için.
  • MAPFRE Vakfı’nın faaliyetleri hakkında web yayınlarında, sosyal ağlarda, yazılı basında, videolarda, televizyonda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmek.
  • Bilgi ve MAPFRE Vakfı Dergisi ve bültenlerinin elektronik ortamda gönderilmesi. Herhalükarda, MAPFRE Vakfı’nın Kayıt Alanı vasıtası ile tercih ve/veya katılımlarınızı; herhangi bir operasyon gerçekleştirilmiş olsa da olmasa da, hatta mevcut ilişkimiz sizinle kesilmiş olsa bile, sizin kişisel profilinize uygun bir şekilde vakıf iletişimlerini uyumlu hale getirebilmek için veri çekimi ve saklanması ve pazarlama çalışmalarını; anket, istatistik ve trend analizleri ve çekilişlerin gerçekleştirilmesi ve kazanmanız halinde, verilenizi bu web sitesinde yayınlamak ve gerekli olması halinde verilerinizi Gelir Vergisi kesintisi için Gelir İdaresine devredebilmek için idare edebilirsiniz.

 

 • Bu web sitesinde hizmetinize sunduğumuz iletişim formları ile ilgili olarak verilerinizi şu şekilde kullanacağız:
  • Bu amaç için sunulmuş iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen sorgulama ve başvuruları cevaplayabilmek ve idare edebilmek için.
  • Formları doldurarak gerçekleştirilen tavsiye, şikayet ve diğer sorgulamaları cevaplayabilmek ve idare edebilmek için.

Başvurunuzu uygun bir şekilde işleyebilmek ve bize verilmiş olan bilgiler ışığında ilginize yönelik yeni Aktivitelerden sizi haberdar edebilmek için, bu ilgi alanlarına, ihtiyaçlarınıza ve MAPFRE Vakfı’nın projelerine yönelik olarak farklı profiller hazırlıyoruz.

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

Verilmiş olan kişisel bilgileriniz aşağıdaki kriterler kapsamında belirlenmiş süre boyunca saklanacaklardır: (i) saklamak için yasal zorunluluk, (ii) MAPFRE Vakfı ile olan ilişki ve bu ilişkiden türeyen herhangi bir sorumluluk kapsamında, ve (iii) gerekli hallerde ilgili kişinin bu bilgileri silinmesini talep etmesi halinde.

Verilerinizin işlenmesinin yasal temeli nedir?

“Kişisel Bilgilerinizi hangi amaçla işliyoruz?” bölümünde bulunan amaçlar ile işlenen verileriniz için yasal mevzuat şu şekildedir:

Gezinti ve web sitesinin kullanımı için çerez panelinde vermiş olduğunuz kabul etme durumu. Çerez (Cookie) Ayarları (Çerez (Cookie) Ayarları)

Aktivitenin, projenin, yarışmanın, yardım başvurusunun, etkinliğin, bursun, kurs ve/veya bülten aboneliğinin gerçekleştirilebilmesi için bize kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde bu durumu kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Aktivitelerle ilgili bilgilerin gönderilmesi için verilmiş olan ve istenen anda geri çekilebilecek kabul etme durumu ve bu kabul durumu geri çekilse bile etkinliğin gerçekleştirilmesindeki bilgi taleplerine, tavsiyelere veya şikayet ve/veya katılımlara kesinlikle etki etmeyecektir.

Verileriniz hangi son kullanıcılara bildirilecektir?

MAPFRE Vakfı verilerinizi sadece yasa, yerel mevzuat ile belirtilmiş şartlar dahilinde veya mevzuat hükümlerini yerine getirme amacıyla otoritelere, düzenleyicilere veya devlet kurumlarına iletebilecektir.

Bu iletişimler kapsamında, iletişimler üçüncü ülkelere uluslararası veri iletişimi şeklinde de olabilir. Bu veri iletişimi, Avrupa Komisyonunun uygunluk kararı olmayan ülkelere sadece belirtilen amaçlara yönelik olarak zorunlu olması halinde gerçekleştirilecektir.

Verilerinizi bize verdikten sonraki haklarınız nelerdir?

Mevcut mevzuat kapsamında, herhangi bir kişi şu hakları kullanabilir:

 • Erişim: MAPFRE’nin hangi kişisel verilere sahip olduğunu görme.
 • Düzeltme: Doğru olmayan verilerin düzeltilmesini talep etme.
 • Silme: Diğerlerinin yanında, toplanmış olduğu amaç için geçerli olmaması durumu dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle verilerinizin silinmesini talep etme.
 • İşlenmesinin sınırlandırılması: Verilerinizin işlenmesinin durdurulmasını talep etme. Mesela, veriler tam olarak doğru değilse veya işleme yasal değilse. Fakat, veriler olası şikayetlerin icrası veya savunulması, bir başka kişinin haklarının korunması veya kamu yararı sebebiyle işlenebilir.
 • Muhalefet etme: Verilerinizin işlenmesine muhalefet etme. Diğer sebeplerin yanında bir sözleşme ilişkisinin kurulması veya olması durumunda olası şikayetlere yönelik savunma veya icra işleminin gerçekleştirilmesi durumları hariç.
 • Taşıma: Yapılandırılmış, genel kullanıma uygun ve okunabilir bir formatta alma veya teknik olarak mümkün olması halinde bir başka sorumluya iletilmesini talep etme.

Olması durumunda, verilerinizin işlenmesi için vermiş olduğunuz rızayı herhangi bir anda geri çekebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen erişim, düzeltme, silme, sınırlama, muhalefet etme ve taşıma haklarının hepsi doğrudan veri sahibi veya yasal veya gönüllü temsilcisi tarafından,  Carretera de Pozuelo, 52, 28222 Majadahonda, Madrid adresinde bulunan Gizlilik ve Veri Koruması Kurumsal Ofisine yönelik yazılı dilekçe veya ocppd@mapfre.com adresine yönelik bir elektronik posta ile kullanılabilir.

İlgili kişi İspanyol Veri Koruma Ajansına, özellikle haklarını kullanma konusunda memnun değilse, ilgili Kontrol İdaresi tarafından bu amaçla kullanıma sunulmuş, https://www.aepd.es/ adresindeki web sayfası yolu ile bir şikayette bulunabilir.

Sorumluluklar

MAPFRE Vakfı, bu Web sitesindeki MAPFRE Vakfı dışındaki kaynaklardan gelen ve MAPFRE Vakfı tarafından hazırlanmamış bilgilerden sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu sayfadaki bağlantılar (link), bu konuyla ilgili olarak kullanıcıya bu Web sayfasında sunulan bilgilerin yanında, internetteki diğer kaynakların olduğu konusunda bilgi vermek amacıyla bulunmaktadır. FUNDACIÓN MAPFRE, bahsedilen bağlantılardan elde edilen sonuçtan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Yasal Uyarı

Bu alanın sahibi MAPFRE Vakfı’dır:

 • Vergi Kimlik No: G28520443
 • Merkez: Paseo de Recoletos 23 Madrid, España.
 • İdari İzin: Eğitim ve Bilim Bakanlığı
 • İzin tarihi: 04/05/76

Web sitesi kullanım şartları

Kullanıcı, Web sitesini uygun bir şekilde kullanmalıdır. Uygun kullanım ile mevcut mevzuata uygun, iyi niyetle ve kamu huzuruna uygun bir kullanımdan bahsedilmektedir.

Aynı zamanda, kullanıcı Web sitesini yasadışı amaçlarla ve Web sitesine zarar verecek, kullanılmaz hale getirecek veya çok yüklenecek şekilde kullanmayacağını veya sitenin normal kullanımını ve işleyişini hiçbir şekilde etkilemeyecek şekilde kullanacağını taahhüt eder.

Kullanıcı, bu Web sitesinde bulunan Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası veya herhangi bir diğer şartların yerine getirilmemesi halinde, MAPFRE Vakfının erişimi gerekli gördüğü herhangi bir teknik imkanı kullanarak sınırlama, askıya alma veya bloke etme hakkını sakladığı konusunda bilgilendirilmiştir.

Telif Hakları

Tüm hakları saklıdır. Web sitesinin tasarımı ve kaynak kodları, logolar, markalar ve diğer tanım işaretleri MAPFRE Vakfı’na aittir veya olması halinde üçüncü kişilere aittir ve ilgili fikri ve sınai haklar vasıtası ile korunmaktadır.

Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın bu Web sitesinde bulunan metin, resim veya diğer tipteki içeriğin ücretsiz veya ücretili olarak, tamamının veya bir kısmının tekrar yayınlanması, dağıtılması, değiştirilmesi, bildirilmesi veya herhangi bir diğer şekilde kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır.

FUNDACION MAPFRE, kullanıcının her an en güncel versiyonu kullanabilmesi amacıyla, herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, sürekli veya geçici olarak, gerekli gördüğü şekilde, içeriklerde gerekli tüm değişiklikleri yapmayı, silme işlemlerini veya iptalleri gerçekleştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu hak, hiçbir şekilde kullanıcılara görülen zarar ve ziyanlar sebebiyle tazminat hakkı vermemektedir.