Política de Privadesa i galetes de Fundación MAPFRE

Inicio > Política de Privacidad de Fundación MAPFRE > Política de Privadesa de Fundación MAPFRE (Catalán)

Fundación MAPFRE, amb domicili a Paseo de Recoletos, núm. 23, de Madrid, és titular d’aquest lloc web i responsable de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest.

L’usuari queda informat i consent expressament el tractament de les dades subministrades durant la navegació pel lloc web, les que es generin a conseqüència de la seva utilització i les que comuniqui a Fundación MAPFRE en el formulari web corresponent, fins i tot una vegada finalitzada la relació, incloses, si escau, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin fer-se, tot això per a les finalitats indicades a l’apartat Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Si les dades facilitades fan referència a tercers persones físiques que no siguin l’usuari, aquest garanteix que ha recollit i que compta amb el consentiment previ d’aquests tercers per a la comunicació de les seves dades i que els ha informat, abans de facilitar aquestes dades, de les finalitats del tractament, de les comunicacions i d’altres termes previstos a l’apartat “Informació sobre Protecció de Dades”.

L’usuari declara que és major de 18 anys.De la mateixa manera, si les dades que proporcioni són de menors d’edat, com a pare/mare o tutor del menor autoritza expressament el tractament d’aquestes dades incloses, si escau, les relatives a la salut, per a la gestió de les finalitats detallades en la informació sobre protecció de dades.

L’usuari garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades i a comunicar a Fundación MAPFRE qualsevol variació que s’hi produeixi.

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a la Política de Privadesa i Tractament de Dades Personals, a les Condicions d’Ús que es detallen a continuació així com a la Política de Cookies. Li demanem que se les llegeixi atentament.

Informació sobre protecció de dades

A Fundación MAPFRE ens preocupem per protegir les seves dades personals i tractar-les amb la màxima transparència.Per aquest motiu, perquè estigui informat sobre com podem tractar-les i conegui els seus drets, a continuació li facilitarem informació relativa als tractaments que farem a les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació o les dades personals que ens proporcioni, incloses si escau, les de salut, són responsabilitat de:

Quines dades recollim?

Fundación MAPFRE obté informació sobre els seus usuaris.Les dades que es conserven són:

 • El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dona accés a la xarxa.Per exemple, un usuari del proveïdor XXX estarà identificat amb el domini xxx.es.
 • La data i hora d’accés al nostre web.
 • L’adreça d’internet des de la qual va venir l’enllaç que apunta al nostre web.
 • Dades identificatives, de contacte, econòmiques, si escau, dades de salut, totes facilitades a través del formulari corresponent.
 • Nombre de visitants diaris de cada secció.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Fundación MAPFRE tractarà les dades subministrades durant la navegació i ús del lloc web, i les recollides a través del formulari corresponent o les que obtingui mitjançant l’enregistrament d’imatges, navegacions per xarxes sense fil o un altre mitjà, incloses, si escau, les de salut, per a les finalitats següents:

 • Pel que fa a les dades obtingudes en la navegació i ús del nostre lloc web, farem el tractament de les dades generades per la navegació amb les finalitats basades en les establertes en el panell de cookies i les seves preferències associades. Configuració cookies (Configuració cookies)
 • En relació amb els formularis o el consentiment facilitat per a la participació en activitats, projectes, concursos, sol·licitud d’ajuts, esdeveniments, beques o cursos, tractarem les seves dades per:
  • Gestionar la sol·licitud o la participació en qualsevol activitat, així com el compliment de les obligacions legals.
  • Fer estudis i càlculs estadístics, enquestes, anàlisis de tendències i control de qualitat.
  • Tramitar, fer el seguiment i actualitzar qualsevol sol·licitud d’informació.
  • Enviar felicitacions personals o oficials.
  • Difondre, en publicacions web, xarxes socials, mitjans escrits, vídeos o televisió l’activitat de Fundación MAPFRE.
  • Enviar-li informació  per via electrònica, així com La Revista i els butlletins de Fundación MAPFRE.En tot cas, pot gestionar les seves preferències o participacions a través de l’Àrea de Registre de Fundación MAPFRE; extreure, emmagatzemar dades i fer estudis de màrqueting per adequar les nostres comunicacions fundacionals al seu perfil particular, tant si es formalitza o no alguna operació, com, si escau, una vegada extingida la relació existent; així com fer enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències del mercat i sorteigs, podent, si en resulta agraciat, publicar-les en aquest lloc web així com tractar-les i cedir-les a l’administració tributària amb la finalitat de fer l’ingrés a compte amb càrrec a l’IRPF, si escau.

 

 • Pel que fa als formularis de contacte que hem posat a la seva disposició en aquest lloc web, tractarem les seves dades per:
  • Atendre i gestionar les consultes i sol·licituds que faci a través dels mitjans de contacte facilitats per fer-ho.
  • Atendre i gestionar els suggeriments, les reclamacions i altres consultes que faci a través del formulari corresponent.

Amb la finalitat d’executar adequadament la seva sol·licitud i de poder informar-lo d’activitats noves d’acord amb els seus interessos, sobre la base de la informació facilitada, elaborarem diferents perfils en funció d’aquests interessos, de les seves necessitats i dels projectes de Fundación MAPFRE.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat segons els criteris següents:(i) obligació legal de conservació; (ii) durada de la relació amb Fundación MAPFRE i atenció de qualssevol responsabilitats derivades d’aquesta relació; i (iii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en els quals escaigui.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” són les següents:

El consentiment que hagi atorgat en el panell de cookies en relació amb la navegació i l’ús del lloc web. Configuració cookies (Configuració cookies)

El consentiment atorgat per l’usuari en proporcionar-nos les seves dades personals per a la participació en l’activitat, el projecte, el concurs, la sol·licitud d’ajut, l’esdeveniment, la beca, el curs o la subscripció als butlletins.

El consentiment atorgat per a l’enviament d’informació prospectiva d’activitats i que podrà retirar en qualsevol moment sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la gestió de sol·licituds d’informació, suggeriments o queixes o participació en la mateixa execució de l’activitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Fundación MAPFRE podrà comunicar les seves dades exclusivament a autoritats, reguladors o òrgans governamentals en els supòsits exigits per la llei, la normativa local o en compliment d’obligacions reguladores.

En el marc d’aquestes comunicacions, es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països. Aquestes transferències es faran a països on no existeixi una decisió d’adequació de la Comissió Europea únicament quan siguin imprescindibles per al compliment de les finalitats indicades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l’abast establert a la normativa vigent, qualsevol persona pot exercir els drets següents:

 • Accés: Conèixer quines dades personals seves té MAPFRE.
 • Rectificació:Sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes.
 • Supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: Sol·licitar que suspenguem el tractament de les seves dades, si, per exemple, les dades són inexactes o el tractament és il·lícit, tot i que poden ser tractades per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona o per raons d’interès públic.
 • Oposició: Oposar-se al tractament de les seves dades, excepte quan siguin necessàries per, entre altres motius, el desenvolupament de la relació contractual, en cas que n’hi hagués, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: Rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible, o sol·licitar la seva transmissió a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.

Li recordem que en qualsevol moment també revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades, si escau.

Els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat anteriors pot exercir-los directament el titular de les dades o exercir-se mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita o mitjançant comunicació escrita i adreçada a “Oficina Corporativa de Privacidad y Protección de Datos” a la Carretera de Pozuelo, 52, 28222 Majadahonda, Madrid i a través de l’adreça de correu electrònic ocppd@mapfre.com.

L’interessat pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, https://www.aepd.es/es, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada amb aquest efecte per l’Autoritat de Control corresponent.

Responsabilitats

Fundación MAPFRE declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquest web procedent de fonts alienes a Fundación MAPFRE, així com dels continguts no elaborats per aquesta.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web.Fundación MAPFRE no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

Avís Legal

El titular del domini és Fundación MAPFRE:

 • CIF. G28520443
 • Seu social: Paseo de Recoletos 23, Madrid, España
 • Autorització administrativa:Ministeri d’Educació i Ciència.
 • Data d’autorització: 04/05/76

Condicions d’ús del lloc web

L’usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc web; per bon ús s’entén el que s’escaigui amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

Alhora, l’usuari es compromet a no fer servir el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no fer cap acte per danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, d’alguna manera, la seva utilització normal i el seu funcionament.

L’usuari queda informat que, en el cas d’incompliment de les Condicions d’Ús, de la Política de Privadesa o de qualssevol altres termes o condicions recollits en el lloc web, Fundación MAPFRE es reserva el dret a limitar, suspendre o bloquejar el seu accés al lloc web, a través de qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per aconseguir-ho.

Copyright

Reservats tots els drets.El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a Fundación MAPFRE o, si escau, a tercers, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, les imatges o qualsevol altre contingut que aparegui en el lloc web.

Fundación MAPFRE es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense previ avís, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d’aquests que consideri necessàries, sigui de forma temporal o definitiva, amb la qual cosa, l’usuari haurà d’assegurar-se d’utilitzar en cada moment la versió actualitzada.Aquesta facultat no atorga, als usuaris, cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.